POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE GDPR

 

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
APLICATĂ ÎN RELAŢIA CU CLIENŢII COMPANIEI

 

 1. SCOPUL POLITICII

Scopul prezenţei politici este de a explica modul în care compania noastră gestionează informaţiile dumneavoastră cu caracter personal. Compania noastră se angajează să protejeze şi să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră personale în contextul legal actual.

 

 

 1. OPERATORUL DE DATE

În cazul în care doriţi să ne contactaţi în legătură cu informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sau cu privire la această Politică, puteţi să folosiţi următoarele date de contact:

Datele noastre de identificare sunt următoarele – denumirea companiei: SC HOLISTICA FOOD SRL cu sediul în Săcele, Str. Valea Largă nr. 5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/144/2016, CIF 35482646; telefon: +40-755-544-555; e-mail: eat [at] vegasmo.ro, în calitate de operator de date.

 

 

 1. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prin „date cu caracter personal” se denumesc informațiile unice individuale privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresă, cod numeric personal, IP-ul echipamentului folosit sau număr de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

De fiecare dată când solicităm datele dumneavoastră personale, vă vom explica scopul pentru care ne sunt necesare, unde păstrăm datele dumneavoastră și cine are acces la acestea. Bineînțeles, vă informăm că oricând doriți, vă punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră și bineînțeles că le vom șterge dacă ne solicitați acest lucru.

 

 1. INFORMAȚII COLECTATE

În relaţia cu dumneavoastră prelucrăm date care pot include:

Informații furnizate de către dumneavoastră în calitate de (potenţial) client (persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice): numele şi prenume, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, date bancare;

Informații generate de către personalul companiei implicat în gestionarea relaţiei cu clienţii: detalii contract/comandă, detalii din tratarea reclamaţiilor sau analizelor de feedback;

Informații obţinute prin observaţie (spre exemplu, prin intermediul camerelor de securitate), pentru a respecta obligaţiile legale, pentru asigurarea securităţii vizitatorilor şi a angajaţilor noştri, protejarea bunurilor companiei.

De asemenea, site-ul companiei utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o navigare uşoară pe site. Informaţiile cookie sunt stocate în browserul dumneavoastră şi efectuează funcţii cum ar fi recunoaşterea dumneavoastră atunci când vă întoarceţi pe site-ul nostru şi ajută echipa noastră să înţeleagă ce secţiuni ale site-ului sunt mai interesante şi mai utile pentru vizitatori. Aveţi opţiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însa un impact negativ asupra navigării dumneavoastră pe site.

Putem colecta informații care includ: adresa IP dispozitivului de pe care ne vizitaţi, regiunea sau localizarea generală de unde accesaţi site-ul, tipul de browser, sistemul de operare de pe care ne accesaţi, istoricul paginilor vizitate, linkurile și butoanele accesate, durata sesiunii pe site. Aceste date sunt anonime, dar prin investigaţii amănunţite pot conduce la identificarea unei persoane anume, astfel că le gestionăm ca date cu caracter personal.

 

 

 1. PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR COLECTATE

Conform cadrului legal aplicabil, prelucrarea datelor cu caracter personal poate include, dar fără a se limita la, una sau mai multe, în orice combinaţie, dintre: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, consultarea, utilizarea, transmiterea, ştergerea/distrugerea, recuperarea datelor.

Prelucram datele dumneavoastră personale doar pentru scopuri legitime: de a vă furniza serviciile solicitate, de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, în scop de marketing, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor pe care le oferim, pentru îndeplinirea cerinţelor legale.

Prelucrăm datele strict necesare scopurilor declarate, iar accesul personalului (angajat şi colaborator) la datele cu caracter personal ale acţionarilor se face controlat, conform responsabilităţilor alocate şi descrise prin fişele de post şi reglementările interne.

Nicio decizie luată în cadrul companiei noastre nu se bazează pe prelucrarea exclusiv automatizată (fără implicare umană) a datelor.

 

 

 1. PERIOADA DE PRELUCRARE ȘI PĂSTRARE A INFORMAȚIILOR COLECTATE

Domeniul de activitate al companiei este reglementat printr-un cadru normativ specific şi supus verificărilor mai multor autorităţi abilitate. Astfel că, se folosesc și se păstrează informații cu caracter personal în scopuri legale și de conformitate în cazul evaluărilor/controalelor autorităţilor competente. Unele date sunt păstrate pe suport de hârtie, conform cerinţelor legale.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe toată durata în care deţineţi acţiuni în cadrul companiei şi după ce veţi înceta să fiţi acţionar în cadrul companiei noastre, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile companiei, inclusiv dispoziţiile privind arhivarea (registrele de contabilitate şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară trebuie păstrate pe o perioadă de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Datele prelucrate sunt păstrate în sediile şi sistemele IT ale companiei noastre, dar uneori stocăm datele pe serverele furnizorilor noştri de servicii de încredere.

Luăm măsurile necesare pentru a asigura menținerea confidențialității informațiilor pe perioada păstrării acestora.

 

 

 1. COMUNICAREA INFORMAȚIILOR COLECTATE CĂTRE ALȚI DESTINATARI

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele dumneavoastră personale către:

 • furnizori de servicii (inclusiv consultanţi, avocaţi, experţi, auditori, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT/soft-uri utilizate pentru derularea activităţilor companiei noastre, societăţi de arhivare), instituţii financiar-bancare şi alţi destinatari împuterniciţi expres de către compania noastră în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării;
 • autorităţi publice, organe judiciare, conform cerinţelor legale;

Asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanţii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră (spre exemplu, clauze contractuale, impunerea unei proceduri).

 

 • SOCIAL MEDIA
  • FACEBOOK

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma Facebook.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Prin platforma Facebook nu avem acces direct la datele dumneavoastră cu caracter personal, cu următoarele excepții:

Vă putem contacta doar dacă, în prealabil, dvs. ne-ați contactat mai întâi;

Dacă ne dați „Like”, vă putem accesa profilul de Facebook și datele cu caracter personal pe care le aveți disponibile public;

În momentul în care vă postați o fotografie și vă dați „check-in” în locația noastră, administratorii paginii pot accesa fotografia dumneavoastră;

Dacă distribuiți o postare a noastră pe profilul dumneavoastră personal, sau dacă distribuiți o postare personală în cronologia paginii locației noastre, sau recomandați Restaurantul Vegasmo unei alte persoane, atunci administratorii paginii sunt notificați despre activitatea dumneavoastră pe Facebook.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt accesibile exclusiv administratorilor paginii. Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră către alte entități.

 

MARKETING

Ocazional este posibil să folosim serviciul de promovare profilată oferit de platforma Facebook, în condițiile stabilite de compania Facebook, pe care le puteți accesa din secțiunile „Termeni și condiții”, respectiv „Politica de confidențialitate”.

Puteți oricând renunța la a mai primi mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza în măsura în care apar noi cerințe legale.

 

 • INSTAGRAM

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastră prin platforma INSTAGRAM.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Prin platforma INSTAGRAM avem acces direct la următoarele dumneavoastră date cu caracter personal:

Fotografiile de profil care pot conține date biometrice;

Fotografiile pe care le distribuiți și care pot conține date biometrice (fotografii faciale) ale dumneavoastră sau ale altor persoane

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt publice pe platforma INSTAGRAM. Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră către alte entități.

 

MARKETING

Dacă sunteți unul dintre follower-i noștri veți avea acces la fotografiile noastre care pot avea conținut de marketing.

Puteți oricând renunța la a mai primi mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza în măsura în care apar noi cerințe legale.

 

 • PLATFORME DE ANALIZĂ ȘI PUBLICITATE
  • GOOGLE ANALYTICS

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de analiză a datelor de trafic pe site-ul vegasmo.ro.

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Informațiile dumneavoastră personale nu sunt accesate și stocate de către compania noastră. Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și permit analiza utilizării site-ului de către dumneavoastră. Informațiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea acestui site web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo.

Cookie-urile Google Analytics sunt stocate pe baza Art. 6 (1) (f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în analizarea comportamentului utilizatorilor pentru a-și optimiza atât site-ul web, cât și publicitatea.

 

ANONIMIZAREA ADRESEI IP

Am activat funcția de anonimizare a adresei IP pe acest site web. Adresa dvs. IP va fi scurtată de către Google în Uniunea Europeană sau în alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea în Statele Unite. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă este trimisă către un server Google din SUA și scurtată acolo.

 

PLUGIN-UL PENTRU BROWSER

Puteți preveni stocarea acestor cookie-uri selectând setările corespunzătoare în browserul dumneavoastră. Cu toate acestea, dorim să subliniem că acest lucru poate însemna că nu veți putea utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web.

De asemenea, puteți preveni ca datele generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului (incluzând adresa dvs. IP) să fie transmise către Google și procesarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate aceste informațiile oferite de către Google ne sunt necesare pentru a putea optimiza activitatea noastră, pentru a vă putea oferi o experiență optima, cât mai plăcută, în timpul navigării și a interacțiunii dumneavoastră cu site-ul vegasmo.ro.

Datele dumneavoastră nu ne sunt oferite de către Google, companiei noastre fiindu-I oferite doar date statistice, cu caracter general, în care identitatea și datele personale ale dumneavoastră sunt protejate.

Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră către alte entități.

 

MARKETING

Nu vă vom trimite, în scopuri de marketing, nici un fel de informații referitoare la locația noastră decât dacă ne oferiți acordul dumneavoastră.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Puteți preveni colectarea datelor dvs. prin dezactivarea Google Analytics. Va fi setat un cookie de dezabonare pentru a preveni colectarea datelor dvs. în vizitele viitoare pe acest site. Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics gestionează datele utilizatorilor, consultați politica de confidențialitate a Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră, să cereți rectificarea sau ștergerea datele respective, ori să cereți restricționarea prelucrării datelor.

Dacă doriți să faceți vreuna din operațiile de mai sus, vă rugăm să ne scrieți un email direct de pe adresa de e-mail folosită în corespondența cu noi.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 • ÎNREGISTRAREA ÎN CADRUL SERVICIILOR ONLINE OFERITE DE COMPANIE
  • CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR PE SITE

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de creare a unui cont de utilizator pe site-ul nostru – vegasmo.ro.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Vă puteți înregistra pe site-ul nostru pentru a accesa funcții suplimentare oferite aici. Datele oferite de către dumneavoastră vor fi utilizate numai în scopul utilizării site-ului sau serviciului respectiv pentru care v-ați înregistrat. Informațiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării trebuiesc furnizate în întregime. În caz contrar, vom respinge înregistrarea dumneavoastră.

HOLISTICA FOODS SRL poate colecta și procesa următoarele date ale clienților: (i) nume și detalii de contact; (ii) adresă de e-mail.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Aceste informații sunt folosite pentru a putea să vă securizăm accesul la contul creat pe site-ul nostru și pentru ca softul folosit de site-ul nostru să vă poată identifica. Datele oferite de către dumneavoastră, în acest scop, nu sunt comunicate către o terță parte.

 

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing decât cu acordul dumneavoastră.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în cadrul departamentului comercial. Au acces la ele și departamentul juridic sau managementul societății. Pot avea acces la aceste date și reprezentanți ai autorităților fiscale dar numai în urma unei cereri scrise sau a unor acte care să dovedească legitimitatea unui control.

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul să cereți rectificarea datelor respective, în cazul în care apar modificări (nume, adresă etc.).

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 • ÎNREGISTRAREA PENTRU PRIMIREA BULETINELOR INFORMATIVE DE TIP NEWSLETTER

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de creare a unui cont de utilizator pe site-ul nostru – vegasmo.ro.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Vă puteți înregistra pe site-ul nostru pentru a accesa funcția de primire a buletinului informative de tip newsletter oferită aici. Datele oferite de către dumneavoastră vor fi utilizate numai în scopul utilizării site-ului sau serviciului respectiv pentru care v-ați înregistrat. Informațiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării trebuiesc furnizate în întregime. În caz contrar, vom respinge înregistrarea dumneavoastră.

HOLISTICA FOODS SRL poate colecta și procesa următoarele date ale clienților: (i) nume și detalii de contact; (ii) adresă de e-mail.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

Dacă doriți să primiți buletinele noastre informative, avem nevoie de o adresă de e-mail validă și informații care ne permit să verificăm că sunteți de acord să primiți buletinele informative.

Puteți revoca consimțământul pentru stocarea datelor și adresei dvs. de e-mail, precum și pentru utilizarea lor pentru trimiterea buletinelor informative în orice moment, de exemplu prin opțiunea „dezabonare” din e-mailurile care trimit buletinele informative. Datele procesate înainte de primirea solicitării dvs. pot fi încă procesate legal.

Aceste informații sunt folosite pentru a putea să vă securizăm accesul la contul creat pe site-ul nostru și pentru ca softul folosit de site-ul nostru să vă poată identifica.

Adresa de e-mail furnizată de către dumneavoastră va fi folosită exclusiv pentru trimiterea buletinelor informative de tip newsletter, ca urmare a acordului explicit exprimat de către dumneavoastră în această direcție.

Datele oferite de către dumneavoastră, în acest scop, nu sunt comunicate către o terță parte.

 

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing decât cu acordul dumneavoastră.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în cadrul departamentului comercial. Au acces la ele și departamentul juridic sau managementul societății. Pot avea acces la aceste date și reprezentanți ai autorităților fiscale dar numai în urma unei cereri scrise sau a unor acte care să dovedească legitimitatea unui control.

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul să cereți rectificarea datelor respective, în cazul în care apar modificări (nume, adresă etc.).

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresă: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 

 

 • CCTV CLIENȚI

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video (CCTV).

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Sistemul de supraveghere prin camere video pe circuit închis are scopul de a asigura securitatea pe proprietatea HOLISTICA FOODS SRL și integritatea bunurilor societății. Cu toate acestea, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video există posibilitatea de a avea acces la imaginea dumneavoastră în mișcare (date biometrice).

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Imaginile înregistrate prin sistemul CCTV sunt stocate timp de 30 de zile, după care sunt șterse în mod automat.

În cazuri strict prevăzute de lege și potrivit unor proceduri speciale, unele imagini pot fi transmise EXCLUSIV unor instituții publice abilitate de lege să solicite astfel de informații.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Accesul la imagini este strict restricționat. Au acces la imagini:

Asociații companiei noastre, în situații excepționale;

Reprezentanții instituțiilor publice, în situații excepționale, la cererea expresă scrisă a respectivelor instituții.

Imaginile sunt stocate în sistemele IT ale societății. Operațiunile de ștergere sunt automatizate. Vizitatorii nu pot cere acces la imaginile CCTV deoarece în acest proces se poate aduce atingere drepturilor altor persoane fizice.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: Eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 • COMANDĂ DE PRODUSE SAU REZERVARE PRIN TELEFON SI E-MAIL

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de comandă de preparate sau rezervare a unei mese sau a unui salon pentru evenimente prin telefon sau prin e-mail.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Pentru a face o comandă sau o rezervare prin telefon sau prin e-mail avem nevoie de următoarele date cu caracter personal: nume și prenume; numărul de telefon; adresa dumneavoastră de e-mail (în cazul evenimentelor). Numărul de telefon și adresa de e-mail ne sunt necesare pentru a vă putea oferi informații asupra cererii dumneavoastră de rezervare. Adresa dumneavoastră este necesară pentru a putea realiza, în bune condiţii, livrarea preparatelor comandate.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a vă garanta livrarea preparatelor sau rezervarea în restaurantul nostru.

Dacă, din diverse motive, vom fi nevoiți să vă contactăm înainte de livrare sau de data evenimentului, vom face acest lucru pe adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care ni le-ați comunicat.

Dacă, din diverse motive, vom fi nevoiți să vă contactăm înainte de ora livrării sau a rezervării, vom face acest lucru prin numărul de telefon oferit.

Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră către alte entități.

 

MARKETING

Nu vă vom trimite, în scopuri de marketing, nici un fel de informații referitoare la locația noastră decât dacă ne oferiți acordul dumneavoastră.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră, să cereți rectificarea sau ștergerea datele respective, ori să cereți restricționarea prelucrării datelor.

Dacă doriți să faceți vreuna din operațiile de mai sus, vă rugăm să ne scrieți un email direct de pe adresa de e-mail folosită în corespondența cu noi.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 • COMERCIAL PERSOANE JURIDICE

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de semnare a unui contract cu societatea noastră.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

La semnarea unui contract avem nevoie de informații care să certifice identitatea administratorilor societății pe care o reprezentați. Aceste date personale pot include: nume și prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; adresa de email; numărul de telefon, alte date de identificare. Conform legislației în vigoare suntem obligați să adăugăm la contract și o copie după actul de identitate al administratorului.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

O parte din aceste informații sunt folosite pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră: telefon, e-mail. Celelalte date sunt necesare pentru încheierea contractului dintre societăți și au la bază și o cerință legală care ne obligă să păstrăm date de identificare ale administratorilor societăților pentru eventuale controale ale organelor financiare ale statului. Datele sunt păstrate în societatea noastră pe perioada în care contractul dintre noi este în desfășurare și, ulterior, pentru o perioadă impusă de lege – 5 ani – într-o arhivă securizată.

 

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing decât cu acordul dumneavoastră.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în cadrul departamentului comercial. Au acces la ele și departamentul juridic sau managementul societății. Pot avea acces la aceste date și reprezentanți ai autorităților fiscale dar numai în urma unei cereri scrise sau a unor acte care să dovedească legitimitatea unui control.

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul să cereți rectificarea datelor respective, în cazul în care apar modificări (nume, adresă etc.).

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 • COMERCIAL PERSOANE FIZICE

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de semnare a unui contract cu societatea noastră.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

La semnarea unui contract avem nevoie de informații care să certifice identitatea dumneavoastră. Acestea pot include date personale: nume și prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; adresa de email; numărul de telefon. Conform legislației în vigoare suntem obligați să adăugăm la contract și o copie după actul dumneavoastră de identitate.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

O parte din aceste informații sunt folosite pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră: telefon, e-mail. Celelalte date sunt necesare pentru încheierea contractului și au la bază și o cerință legală care ne obligă să păstrăm date de identificare ale clienților societății pentru eventuale controale ale organelor financiare ale statului. Datele sunt păstrate în societatea noastră pe perioada în care contractul dintre noi este în desfășurare și, ulterior, pentru o perioadă impusă de lege – 5 ani – într-o arhivă securizată.

 

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing decât cu acordul dumneavoastră.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în cadrul departamentului comercial. Au acces la ele și departamentul juridic sau managementul societății. Pot avea acces la aceste date și reprezentanți ai autorităților fiscale dar numai în urma unei cereri scrise sau a unor acte care să dovedească legitimitatea unui control.

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul să cereți rectificarea datelor respective, în cazul în care apar modificări (nume, adresă etc.).

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 • CARD DE FIDELITATE

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal pentru a vă pute emite un card de fidelitate.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate informațiile le completați în formularul numit „FORMULAR ACORDARE CARD DE FIDELITATE RESTAURANT VEGASMO”. Datele absolut necesare sunt: nume și prenume, data nașterii, e-mail și număr de telefon.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Aceste informații sunt folosite pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră și a vă putea emite cardul de fidelitate și a vă introduce datele în sistemul POS.

Serviciul de emitere carduri este asigurat de catre compania noastră, care va avea acces exclusiv la informațiile completate de către dumneavoastră în formular.

 

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing decât cu acordul dumneavoastră, pe care ni-l puteți da prin bifarea căsuței “Sunt de acord să primesc informații și Oferte speciale” de pe formularul amintit mai sus.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Datele sunt păstrate în sistemul POS pe perioada în care cardul este valabil.

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate.

Aveți dreptul să cereți rectificarea datelor respective, în cazul în care apar modificări (nume, adresă etc.).

Aveți dreptul să cereți întreruperea folosirii datelor până acestea sunt rectificate.

Aveți dreptul să cereți ștergerea datelor dar trebuie să înțelegeți că aceasta înseamnă să renunțați la facilitățile oferite de cardul de fidelitate.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 • RECRUTARE DE PERSONAL

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de recrutare pentru posturi vacante în societatea noastră.

 

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

În procesul de recrutare colectăm informațiile pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul
Documentelor dumneavoastră de prezentare (CV, scrisoare de intenție etc.); aceste date personale pot include: nume și prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; adresa de email; numărul de telefon; starea civilă etc. Aceste informații ne pot parveni, spre exemplu, fie prin site-uri specializate de recrutare, fie prin documente trimise prin poștă sau email, pe adresele societății noastre, fie direct, prin documente prezentate personal.

 

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a examina dacă persoana dumneavoastră corespunde cerințelor noastre.
Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități.

 

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt examinate exclusiv de personalul din cadrul
Departamentului de resurse umane și de managementul Restaurant Vegasmo.
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile
Dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Aveți dreptul să cereți rectificarea datelor respective, în cazul în care apar modificări (nume, stare civilă, adresă etc.). În acest scop puteți să ne contactați folosind adresa utilizată în corespondența cu noi.
Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: eat [at] vegasmo.ro

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact

 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2023 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.

 

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE PRELUCRATE

Asigurăm transparenţa informaţiilor, comunicărilor şi modalităţilor de exercitarea drepturilor dumneavoastră cu privire la datele personale prelucrate de către noi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteţi obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, şi, în caz afirmativ, puteţi cunoaşte scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la dumneavoastră.

Dreptul la o copie a informaţiilor cu caracter personal – puteţi solicita o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal puteţi solicita rectificarea/completarea oricărei date cu caracter personal prelucrată de către noi şi care este incorectă/incompletă.

Dreptul la ștergerea datelor puteţi solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deţinem. Acest drept se aplică numai în anumite situații. În cazul în care informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale faţă de dumneavoastră, compania noastră ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie. De asemenea, dacă informaţiile dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru a respecta anumite obligaţii legale (spre exemplu, legislaţia fiscală), cererea dumneavoastră nu poate fi respectată.

Dreptul de retragere a consimțământului în cazul în care anumite activităţi se realizează pe baza consimţământului dumneavoastră pentru prelucrarea datele cu caracter personal, vă puteţi retrage consimțământul respectiv.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal dacă aţi contestat exactitatea datelor dumneavoastră sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de către dumneavoastră pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau aţi obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care compania le consideră legitime, aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea (transferul) datelor în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau este realizată prin mijloace automate, aveţi dreptul de a solicita companiei să vă transmită datele unui alt operator.

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personalvă puteţi opune utilizării de către companie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în baza unui temei pe care compania îl consideră legitim.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile menţionate anterior, puteţi transmite o solicitare scrisă la una dintre datele de contact ale companiei noastre, prezentate la secţiunea “Operatorul de date” din prezenta politică.

Vom răspunde solicitării fără întârzieri nejustificate, în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă va putea fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, având în vedere complexitatea şi numărul cererilor. Dacă va fi cazul, vă vom informa cu privire la această prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentându-vă şi motivele întârzierii.

De asemenea, aveţi dreptul întotdeauna să depuneţi o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact

 

 

 1. SECURITATEA

Compania noastră pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate şi rezonabile pentru a proteja datele personale prelucrate împotriva pierderii, utilizării improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterării sau distrugerii datelor personale şi, de asemenea, menţine confidenţialitatea tuturor datelor personale primite gestionate.

Deoarece securitatea anumitor comunicări prin intermediul internetului nu este asigurată complet, compania noastră nu poate garanta securitatea informațiilor pe care dumneavoastră le comunicaţi folosind conexiunea la internet, astfel că vă asumaţi implicațiile inerente în materie de securitate în momentul în care folosiţi internetul. Compania noastră nu răspunde pentru niciun fel de pierderi sau daune directe, de consecință, accidentale, indirecte sau punitive care apar dintr-o astfel de situație.

 

 

 1. MODIFICĂRILE POLITICII

Ori de câte ori este necesar, revizuim politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi prezentăm ediţia în vigoare pe site-ul nostru şi/sau la toate sediile noastre.